Bioenergetika

Bioenergetika je jednou z metod práce s tělem (člověkem), kterou na základě poznatků Wilhelma Reicha vytvořil lékař a psychoterapeut Alexander Lowen. Vychází z toho, že každá lidská zkušenost se manifestuje také na těle.

PlamenBioenergetická cvičení slouží především k tomu, abychom se lépe poznali.

Jednoduše se dá říct, že bioenergetická cvičení jsou vhodná k rozpouštění napětí, odbourávání následků stresu, povzbuzení životní energie, probuzení chuti a radosti ze života. Může je provádět každý, nehledě na věk a zdatnost. Na jedné straně se jedná o cvičení, na druhé o určitý druh duševní hygieny a psychoterapie.

Učí nás vnímat své tělo, rozpoznat jeho strnulost či flexibilitu, soustředit se na něj a cítit se v něm dobře.

Když začnete věnovat pozornost svému tělu a budete experimentovat s cviky, brzy zjistíte, že “nemáte” tělo, ale ve skutečnosti “jste” svým tělem. Naučíte se mu lépe naslouchat. Později budete pohyblivější, zlepší se vaše držení těla a pomalu bude mizet zbytečné svalové napětí. Budete víc vnímat svůj dech a psychicky se uvolníte.

Při bioenergetických cvičeních navazujete kontakt nejen sami se sebou, ale i se zemí a okolím. Správné spojení se zemí vyvolává pocit důvěry, stability a klidu. Vstoupit do kontaktu sám se sebou znamená naučit se sobě věnovat a díky tomu zacházet se sebou i ostatními laskavěji.

Zvláštností bioenergetiky je to, že se neomezuje na “čistě fyzické” cvičení, ale začleňuje i emoce.

Většina z nás musí občas emoce potlačovat. Ve spoustě situací je nevhodné, neslušné a nemožné vyjádřit naštvání, zlobu, smutek, ale i radost a nadšení. Uvnitř nás to ale vře, postupem času obsah sice chladne, ale zůstává zbytkové napětí. Pokud ho alespoň zpětně nějakým způsobem nevyjádříme, blokuje nám tok životní energie. Tlak narůstá a postupně se může přeměňovat do napětí svalového.

Bioenergetická cvičení umožňují vyjádřit toto napětí a tlak konstruktivním způsobem, který nikoho nezraní a neublíží. Toto pravidelné “vypouštění páry” se v životě projeví větší radostí ze života, životní energií, uvolněností a spontaneitou.


Od pátku 4. 3. 2016 pořádám v třebíčském centru jógy pravidelná bioenergetická cvičení.